Golden Crown cr960a

Моделът CR960A е предназначен за направляваща ос, основно за регионален
тип транспорт.