Golden Crown md777

Моделът MD777 е предназначен за задвижваща ос.