Golden Crown cr976a

Моделът CR976A е предназначен за направляваща ос, основно за регионален
тип транспорт.