Golden Crown at557

Моделът АТ557 е предназначен за ремарке.