Вериги и резервни части за ходови системи

Продуктовата гама за ходовата част включва сглобена верига или по отделно: релсов път, тракове, горни и долни ролки, ленивци, звездочки или сегменти за звездочки, болтове и гайки. Сглобените звена – предназначени за вериги на челни товарачи и булдозери са капсуловани и самосмазващи се.